Månad: november 2015

Förändring av avdrag och återbetalning

Återbetalning av bränsleskatter för diesel till arbetsmaskiner i jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheter ökas från dagens 900 kr per kubik till 1700 kr per kubik. Koldioxidskatten för märkt bränsle till uppvärmning för industri och drift av stationära motorer sänks i ett första steg från dagens 40 % till 20 % för att 2018 sänkas till 0%. Denna förändring medför …

Förändring av avdrag och återbetalning Läs mer »

Höjd energiskatt på drivmedel vid årsskiftet

Regeringen har i budgetpropositionen inför 2016 föreslagit ett antal förändringar bland andra skattehöjningar på drivmedel. Energiskatten på den fossila delen i bensin och diesel höjs med 43 öre respektive 48 öre detta enligt tidigare förslag. Utöver detta har regeringen nu också lagt ytterligare förslag på höjning med 4 öre på bensin och 5 öre på diesel. Totalt blir …

Höjd energiskatt på drivmedel vid årsskiftet Läs mer »

Världsläget & Oljepriset

Hur ser tillgång och efterfrågan ut just nu och vad är det som styr oljepriset? Från att vi i början på 2000-talet haft en bristsituation i det närmaste på råolja med kraftigt stigande priser verkar det nu finnas nästan obegränsat med olja. Detta har medfört att priserna sjunkit rejält under det senaste året. En av anledningarna …

Världsläget & Oljepriset Läs mer »