OLJA & DIESEL ONLINE BESTÄLL HÄR »
RING OSS: 0371-58 75 70

Flygbranschen behöver, precis som samhället i stort, minska sina utsläpp av fossil koldioxid. Biobränsle är en viktig del i den omställningen. Flygbranschen har på bara några decennier gjort stora framsteg för att minska utsläppen av fossil koldioxid från flygresor. På 40 år har flyget blivit 70 procent mer bränsleeffektivt och står idag för 2 procent…

Användningen av biodrivmedel ökade med 360 000 m3 under 2016 jämfört med 2015. Enligt preliminär statistik från Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är det den förnybara dieseln HVO som ökar kraftigt och balanserar ut nedgångarna för FAME och etanol. Dieselbränslet HVO ökade under 2016 med cirka 71 procent jämfört med 2015. Det är en…

Under torsdagen tog regeringen beslut om att tillåta att delar av svenska vägnätet öppnas upp för lastbilar med 74 tons totalvikt. Tillståndet kommer att gälla på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt. 74 tons lastbilar är ett viktigt komplement för exempelvis timmertransporter för skogsindustrin och tunga fjärrtransporter där transport med tåg…

Det är nu 8 år sedan dåvarande miljöministern Andreas Carlgren myntade visionen fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Därefter har två statliga utredningar definierat det till en 80 respektive 70 procentig minskning av växthusgaserna från transportsektorn till 2030. Till dags dato har vi nått runt de 15 % som användningen av biodrivmedel medför. När nu EU-kommissionen sätter käppar…

© 2018 Svenska Oljebolaget AB – När kvalité & service går först!