Reduktionsplikt fortsätter 2019

På bensinsidan är det lugnare och mer förutsägbart. Inblandningen av etanol i bensin fortsätter som tidigare och volymerna av bensin från förnybar råvara är fortfarande låga. Nyligen kom också regeringens besked om den förväntade förordningen om definitionen av avfallsprodukt alternativt samprodukt. Förordningen som träder i kraft 1 juli 2019 har ändrats så att vissa råvaror …

Reduktionsplikt fortsätter 2019 Läs mer »