OLJA & DIESEL ONLINE BESTÄLL HÄR »
RING OSS: 0371-58 75 70

Biodrivmedel på stark frammarsch

Användningen av biodrivmedel ökade med 360 000 m3 under 2016 jämfört med 2015. Enligt preliminär statistik från Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är det den förnybara dieseln HVO som ökar kraftigt och balanserar ut nedgångarna för FAME och etanol.

Dieselbränslet HVO ökade under 2016 med cirka 71 procent jämfört med 2015. Det är en ökning av såväl inblandning i fossil diesel som försäljning av ren HVO. Totalt uppgick konsumtionen av HVO till 1 206 100 m3, vilket var omkring 16 procent av den totala dieselanvändningen i Sverige under 2016. Anmärkningsvärt är att försäljningen av HVO i hela världen ligger på ca 3 000 000 m3 vilket innebär att Sverige står för mer än en tredjedel.

Ulf Svahn, vd för SPBI tycker att det är glädjande att vi fortfarande kan se en kraftig ökning av användningen av biodrivmedel för helåret 2016. Att fortsätta denna fina trend blir en utmaning för regeringen mot bakgrund av EU-kommissionens inställning.

FAME, som i Sverige är rapsmetylester (RME), minskade under 2016. Det är försäljningen av ren FAME som har sjunkit som en effekt av oklara politiska styrmedel. Även etanol minskade under 2016, med en nedgång på omkring 22 procent, där det framför allt är produkten E85 som står för minskningen. Försäljningen av E85 halverades under 2016 jämfört med föregående år.

Källa: Evelina Nedlund, Skog Supply

© 2018 Svenska Oljebolaget AB – När kvalité & service går först!