Bensin

Bensin används ofta som bränsle i förbränningsmotorer och består av en blandning av kolväten som oktan och heptan och framställs ur petroleum. Ursprungligen var bensin en tämligen oönskad biprodukt efter fotogentillverkning och användes endast till rengöring.

Dagens bensin är självklart blyfri och innehåller max 5% etanol eller metanol och används som drivmedel av en tredjedel av alla personbilar.

BLY KONTRA BLYFRITT
1907 fanns endast 662 bilar registrerade i Sverige. “Benzin” tankade man i kemikalieaffär eller på apotek. I takt med att vägar förbättrades, motorer blev mer driftsäkra och affärer började sälja bensin längs vägarna tog bilintresset fart på 1920-talet. Då upptäckte man också att en tillsats av bly smörjde ventilerna bättre på fyrtaktsmotorerna vilket snart blev standard trots att alla bilar inte behövde blyad bensin.

Det skulle sedan ta nästan 60 år innan den blyfria bensin började säljas – först i mindre skala. Men för bilar “födda” den senare delen av 1987 och framåt blev katalytisk avgasrening påbjuden i lag. Medan många icke-katalysatorrenade bilar kunde tankas med blyfri bensin, var det en absolut nödvändighet för bilar med katalysator.

Under de senaste 15-20 åren har endast blyfri bensin sålts. Vanliga oktantal är 95 och 98. För veteranbilar (bilar äldre än 25 år) som kräver blytillsats, får ägaren själv fylla på blyet.

MILJÖ
Bensin vi levererar uppfyller högsta miljöklass i Sverige (Mk1) som ger optimal effekt i motorn, rätt prestanda och livslängd, samt möjliggör effektiv avgasreningsteknik. Från år 2000 finns gemensamma EU-krav på bensin. EUs krav motsvaras av miljöklass 2 medan vi i Sverige redan har uppnått miljöklass 1 vilket innebär högst 10 ppm (miljondelar) svavel. Infasningen av den s k svavelfria bensinen (10 ppm) pågår successivt i EU. Inblandningen av förnyelsebar och hållbar bioetanol bidrar till ett minskat utsläpp av fossil CO2. Bensinens renhållande egenskaper ger god körbarhet och bibehållet låga avgasutsläpp.

Sedan 2004 innehåller i princip all bensin som säljs upp till 5 % etanol (framställs av förnybara grödor) för att minska åtgången på olja och utsläppen av fossil koldioxid. Bensin får för tillfället innehålla max 5 % etanol eller 3 % metanol med stabiliseringsmedel. Flera biltillverkare godkänner dock upp till 10 % etanol i bensinen. Tack vare att bensinen innehåller alkohol (etanol) blir användningen av K-sprit överflödig.

Den 1 juli 2018 infördes lagen om reduktionsplikt i Sverige för att möta mål satta av EU och inte minst av Sverige själva. All bensin som säljs i Sverige skall nu uppnå en viss procent reduktion av koldioxid. För att uppnå dessa mål kommer andelen etanol i bensinen öka successivt.

Bensin för fordon

BENSIN 95 OKT
Den vanligaste bensinen. Innehåller upp till 5% etanol. Uppfyller högsta miljöklass 1.

BENSIN 98 OKT
Passar motorer med högre prestanda. Titta i bilens manual för att se om motorn har fördelar av ett högre oktantal. Ju bättre bilen går desto mindre miljöpåverkan.

BENSIN 98 E5 OKT
Innehåller max 5% etanol. Passar motorer med högre prestanda. Titta i bilens manual för att se om motorn har fördelar av ett högre oktantal. Ju bättre bilen går desto mindre miljöpåverkan.

Alkylatbensin

ALKYLATBENSIN 2-TAKT/4-TAKT
Alkylatbensin är ett extra rent fossilt bränsle upp till 99% renare än vanlig bensin och i stort sett fri från de mest skadliga ämnena som bensen och aromater vilka kan orsaka mycket allvarliga hälsoproblem. Den avger betydligt färre farliga ämnen vid förbränning, vilket innebär mindre miljöpåverkan och en mycket bättre arbetsmiljö för användaren. Den ger också bättre prestanda och har en längre lagringstid. Även efter långa stillestånd startar motorn lätt och bränslet håller en hög kvalité.

Använd 2-Taktsbensin till 2-taktsmotorer – vissa utombordare kan dock behöva inblandning av en särskild olja. 4-Takts alkylatbensin är oblandad och används främst i 4-taktsmotorer men även i 2-takts motorer med separat smörjning (alltså där oljan fylls i separat tank).

Nyetablering
Vi bygger inga egna stationer men som en av grundarna till Qstar har vi mångårig erfarenhet och kompetens inom etablering, byggnation och myndighetskrav.

Vi kan guida dig mot leverantörer av pumpar, containerstationer, terminaler och kort-hanteringssystem och vara ditt bollplank gällande idéer, strategier och prissättning.

Miljöklass 1
Vår bensin uppfyller kraven enligt Miljöklass 1, EN228 och SS-15 54 22.

Produktblad & Säkerhets-datablad till alla produkter.