CO2

Bränslebytet/Reduktionsplikten är här!

Fakta om reduktionsplikten

Den nya lagen som trädde i kraft den 1:a juli 2018 innebär att vi under resten av 2018 skall ha en växthusgasreduktion på 19,3% i diesel och 2,6% i bensin – detta gäller allt bränsle som används till drivmedel. Reduktionen beräknas utifrån att de biodrivmedel som blandas in skall reducera de fossila utsläppen jämfört med om produkten varit helt fossil. Kan inte drivmedelsleverantörerna uppnå den lagstadgade växthusgasreduktionen kommer en straffavgift på ca 4 kr per kg Co2 som inte uppfyller pliktnivån. Omräknat blir detta en väldigt hög straffavgift – ca 5000-7000 kronor: per kubikmeter. Nivåerna för växthusgasreduktionen 2019 och 2020 är fastlagda till 20% respektive 21% för diesel och 4,2% 2020 för bensin.

Konsekvenser för dig som kund

Reduktionsplikten innebär att nästan all diesel kommer att innehålla bioprodukter. Detta för att kunna uppnå de mål av växthusgasreduktion som ovanstående lag innebär. Diesel utan RME kommer fortfarande att finns men som ni förstår kommer den att vara i begränsad mängd och till ett högre pris.

Nya skatter

Samtidigt som reduktionsplikten genomfördes förändrades även skatterna. Från den 1:a juli beskattas även bioprodukterna i diesel och bensin med samma skatt som den fossila delen. För att inte produkterna med ovanstående höga växthusgasreduktion skall bli väldigt mycket dyrare efter att bioprodukterna har belagts med full skatt har skattesatserna sänkts.