OLJA & DIESEL ONLINE BESTÄLL HÄR »
RING OSS: 0371-58 75 70

Sverige har nu haft reduktionsplikt som primärt styrmedel för användningen av biodrivmedel sedan 1 juli 2018. Tidigare har det varit skattenedsättning av koldioxid- och energiskatterna.Det är väl tidigt att dra långtgående slutsatser, men några reflektioner kan göras. Då plikten är en reduktion med full skatt på de inblandade biodrivmedlen ser det ut som att inblandningen…

I Sverige har vi tagit stora steg bort från användningen av fossila drivmedel i transportsektorn. Det har framför allt skett genom en snabb ökning av användningen av biodrivmedel, men vi ser också en klar ökning i elanvändning via laddhybrider och batteridrivna elbilar. Det är en bra och önskvärd utveckling och vi behöver fortsätta på den…

Flygbranschen behöver, precis som samhället i stort, minska sina utsläpp av fossil koldioxid. Biobränsle är en viktig del i den omställningen. Flygbranschen har på bara några decennier gjort stora framsteg för att minska utsläppen av fossil koldioxid från flygresor. På 40 år har flyget blivit 70 procent mer bränsleeffektivt och står idag för 2 procent…

Sedan i början av året kan man tanka AdBlue på vår station i Knallabo, Anderstorp. Detta gör man smidigast med ett SOAB-kort, bankkort eller tankkort från någon av våra samarbetspartners – precis som vanligt alltså! AdBlue består av 32,5% urinämne i vatten och är giftfri och säker att hantera för både miljö och hälsa. Du behöver…

© 2018 Svenska Oljebolaget AB – När kvalité & service går först!