OLJA & DIESEL ONLINE BESTÄLL HÄR »
RING OSS: 0371-58 75 70

På en månad har priset på Brent råolja sjunkit med ca 15 $/fat. Från 80 till 65 och priset på bensin och även diesel har sjunkit motsvarande. Som vanligt är bilden komplex, men en sak som är tydlig är att fokus har skiftat från i huvudsak tillgång till i huvudsak efterfrågan. OPEC:s och Rysslands m.fl….

Sverige har nu haft reduktionsplikt som primärt styrmedel för användningen av biodrivmedel sedan 1 juli 2018. Tidigare har det varit skattenedsättning av koldioxid- och energiskatterna.Det är väl tidigt att dra långtgående slutsatser, men några reflektioner kan göras. Då plikten är en reduktion med full skatt på de inblandade biodrivmedlen ser det ut som att inblandningen…

I Sverige har vi tagit stora steg bort från användningen av fossila drivmedel i transportsektorn. Det har framför allt skett genom en snabb ökning av användningen av biodrivmedel, men vi ser också en klar ökning i elanvändning via laddhybrider och batteridrivna elbilar. Det är en bra och önskvärd utveckling och vi behöver fortsätta på den…

Råoljepriserna steg under tisdagen till 82,55 dollar per fat, den högsta nivån på fyra år, detta på grund av förväntat motstånd från OPEC och Ryssland att höja produktionen för att jämna ut den förväntade nedgången i oljeproduktionen som sanktionerna mot Iran förväntas medföra. I ett tal för FN uppmanade USA:s president Donald Trump att OPEC-länderna…

Reduktionsplikten eller “Bränslebytet” är en ny lag från 1 juli 2018. Sverige har bestämt att det ska bli ett av världens fossilfria länder. Reduktionsplikt som styrmedel innebär ett helt nytt system för Sverige att öka andelen biodrivmedel i all drivmedel för att på sikt kunna uppnå ett fossilfritt Sverige. Fakta om reduktionsplikten Den nya lagen som…

Det finns både fossil bensin och diesel och förnybar bensin och diesel. I debatten talas det oftast om bensin och diesel som enbart fossilt – vilket är felaktigt. I debatten hävdas också ofta att det finns fossilbilar vilket också är felaktigt. Det finns förbränningsmotorer, elmotorer och bränslecellsmotorer. Det är ursprunget för energikällan som avgör om…

Regeringen har föreslagit ett nytt styrmedel, reduktionsplikt, för att främja användningen av biodrivmedel i bensin och diesel. Detta är utformat för att främja biodrivmedel med så liten klimatpåverkan som möjligt och innebär ett mer långsiktigt stödsystem för biodrivmedel. Reduktionsplikt innebär att drivmedelsleverantörer ska se till att den bensin och diesel som de säljer bidrar en viss…

Flygbranschen behöver, precis som samhället i stort, minska sina utsläpp av fossil koldioxid. Biobränsle är en viktig del i den omställningen. Flygbranschen har på bara några decennier gjort stora framsteg för att minska utsläppen av fossil koldioxid från flygresor. På 40 år har flyget blivit 70 procent mer bränsleeffektivt och står idag för 2 procent…

Användningen av biodrivmedel ökade med 360 000 m3 under 2016 jämfört med 2015. Enligt preliminär statistik från Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är det den förnybara dieseln HVO som ökar kraftigt och balanserar ut nedgångarna för FAME och etanol. Dieselbränslet HVO ökade under 2016 med cirka 71 procent jämfört med 2015. Det är en…

Under torsdagen tog regeringen beslut om att tillåta att delar av svenska vägnätet öppnas upp för lastbilar med 74 tons totalvikt. Tillståndet kommer att gälla på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt. 74 tons lastbilar är ett viktigt komplement för exempelvis timmertransporter för skogsindustrin och tunga fjärrtransporter där transport med tåg…

Page 0 of 31 3
© 2018 Svenska Oljebolaget AB – När kvalité & service går först!