OLJA & DIESEL ONLINE BESTÄLL HÄR »
RING OSS: 0371-58 75 70

SPBI har utifrån regeringens höstbudget räknat på vad de planerade skattehöjningarna från januari 2017 på drivmedel innebär. Skattehöjningen av koldioxid- och energiskatt på bensin från och med januari 2017 innebär att skatten på bensin höjs med 23,8 öre per  liter inklusive moms. Skattehöjningen av koldioxid- och energiskatt på diesel från och med januari 2017 innebär…

Nya skatteregler 1 jul 2016 – har du koll? Från och med 1 juli gäller nya regler för energiskatt. Observera att om ni har kunder som är växthus kan dessa ej längre köpa med skattebefrielse från leverantören. Eventuell skattebefrielse måste de själva ansöka om till Skatteverket. Läs mer nedan. Nyheter inom bränsleskatt, 1 juli 2016 På…

Återbetalning av bränsleskatter för diesel till arbetsmaskiner i jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheter ökas från dagens 900 kr per kubik till 1700 kr per kubik. Koldioxidskatten för märkt bränsle till uppvärmning för industri och drift av stationära motorer sänks i ett första steg från dagens 40 % till 20 % för att 2018 sänkas till 0%. Denna förändring medför…

Regeringen har i budgetpropositionen inför 2016 föreslagit ett antal förändringar bland andra skattehöjningar på drivmedel. Energiskatten på den fossila delen i bensin och diesel höjs med 43 öre respektive 48 öre detta enligt tidigare förslag. Utöver detta har regeringen nu också lagt ytterligare förslag på höjning med 4 öre på bensin och 5 öre på diesel. Totalt blir…

© 2018 Svenska Oljebolaget AB – När kvalité & service går först!