Svenska-Oljebolaget-tankbil

Diesel till gården eller skogen

Nu har solens strålar äntligen börjat titta fram och torka upp i mark och skog. Efter vinterns vila står nu maskinerna redo att frustande ge sig ut på jobb. Då är det dags att ringa till Svenska Oljebolaget så kommer vi och fyller på i era cisterner. Ingen tank för liten eller för stor! Oljepriset är fortfarande förmånligt samt att återbetalning till jord- och skogsbruk höjdes vid årsskiftet till 1700 kr per kubik så det är bara att tuta och köra!

Läs mer om återbetalning på Skatteverkets hemsida här.