eldningsolja

Eldningsolja är traditionellt en petroleumbaserad produkt avsedd för att förbrännas antingen för att få värme och ljus eller för att driva en motor.

Som ett mer miljövänligt alternativ finns idag även en 100% biobaserad eldningsolja för dig som vill använda en förnybar och miljöanpassad produkt in din oljebrännare.

VARFÖR ÄR OLJAN GRÖN?
Olja är märkt med en grön färg vilket innebär att den är lågbeskattad. Sådan lågbeskattad olja får dock inte förse en motor på ett motordrivet fordon med bränsle.

Vissa näringar har dessutom rätt till återbetalning av en del av skatten eller kan köpa den helt skattefri. Se Skatteverkets hemsida för mer information om återbetalning eller skattebefrielse. Klicka här ››

VILKEN OLJA SKA JAG VÄLJA?
Tankens placering bestämmer vanligtvis vilken typ av olja du behöver. Om din cistern står inomhus eller har isolerade rör går det bra med den vanligaste oljan som heter E10. Om tanken däremot står utomhus eller där det är risk för att det fryser krävs det en olja med bra köldegenskaper.

Tänk på att brännarens inställning när det gäller luft och oljetryck behöver anpassas till den kvalitet som du använder.

VANLIGA ELDNINGSOLJOR

ELDNINGSOLJA 1 – E10/Eo1S
Kärt barn har som bekant många namn. Ofta kallas den här oljan för “villaolja” men även “sommarolja” eller “inomhusolja” används. Då den har begränsande köldegenskaper lämpar den sig bäst att användas i anläggningar där tanken är placerad varmt utan risk för frost, dvs inomhus eller i en isolerad tank. Energiinnehållet i denna eldningsolja är ca 10kWh per liter.

ELDNINGSOLJA 1 – E32/Eo1V
Den här olja har mycket goda köldegenskaper och är därför ett utmärkt val när tanken eller rörledningarna inte ligger frostfritt. Är oljetanken placerad utomhus, i mark eller i kalla utrymmen rekommenderas den här mer köldhärdiga kvalitet. Kallas även “vinterolja” eller “utomhusolja”. Kan användas året runt i hela Sverige. E32 har något lägre energiinnehåll, densitet och viskositet än E10.

Miljö
Vår olja uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS-15 54 10.

Produktblad & Säkerhets-datablad till alla produkter.