iStock_000012140022Large

Förändring av avdrag och återbetalning

Återbetalning av bränsleskatter för diesel till arbetsmaskiner i jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheter ökas från dagens 900 kr per kubik till 1700 kr per kubik.

Koldioxidskatten för märkt bränsle till uppvärmning för industri och drift av stationära motorer sänks i ett första steg från dagens 40 % till 20 % för att 2018 sänkas till 0%. Denna förändring medför en skattehöjning till dessa kunder på ca 640:-/kbm 2016.

Ovanstående skatteändringar gäller från den 1 januari 2016.

Samtliga summor ovan är exkl. moms. Moms läggs på alla bränsleskatter dvs “skatt på skatt”. Ovanstående förslag och summor är naturligtvis beroende på om lagd budgetproposition går igenom i riskdagen.

Förändring av avdrag och återbetalning

Återbetalning av bränsleskatter för diesel till arbetsmaskiner i jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheter ökas från dagens 900 kr per kubik till 1700 kr per kubik. Koldioxidskatten för märkt bränsle

Read More »