iStock_000017563899XLarge

Förslag om höjning av energiskatter

SPBI har utifrån regeringens höstbudget räknat på vad de planerade skattehöjningarna från januari 2017 på drivmedel innebär.

Skattehöjningen av koldioxid- och energiskatt på bensin från och med januari 2017 innebär att skatten på bensin höjs med 23,8 öre per  liter inklusive moms. Skattehöjningen av koldioxid- och energiskatt på diesel från och med januari 2017 innebär att skatten på diesel höjs med 21,0 öre per liter inklusive moms.

Beräkningarna har gjorts på den fossila delen av produkterna och har inte justerats utifrån inblandning av biodrivmedel.

Källa: SPBI

Förslag om höjning av energiskatter

SPBI har utifrån regeringens höstbudget räknat på vad de planerade skattehöjningarna från januari 2017 på drivmedel innebär. Skattehöjningen av koldioxid- och energiskatt på bensin från

Read More »