Skattehöjning-årsskiftet-2016

Höjd energiskatt på drivmedel vid årsskiftet

Regeringen har i budgetpropositionen inför 2016 föreslagit ett antal förändringar bland andra skattehöjningar på drivmedel. Energiskatten på den fossila delen i bensin och diesel höjs med 43 öre respektive 48 öre detta enligt tidigare förslag. Utöver detta har regeringen nu också lagt ytterligare förslag på höjning med 4 öre på bensin och 5 öre på diesel.

Totalt blir då höjning 48 öre på bensin och 53 öre på diesel. Dessa höjningar är för det fossila bränslet.

Förutom en skattehöjning genomförs även minskad skattebefrielse på etanol. Detta resulterar i att energiskattebefrielsen gällande högiblandad etanol E85 minskar från 100% till 73% – vilket medför en skattehöjning för konsumenten per liter på ca 1 kr.  På 95 oktan bensin med en för närvarande lågiblandning av 5% etanol minskas energiskattebefrielsen från 89% till 74%. Detta innebär en skattehöjningen på ca 3 öre per liter bensin.

Ovanstående förslag och summer är naturligtvis beroende på om lagd budgetproposition går igenom i riskdagen.

Passa på och fyll upp! Garanterad leverans före årsskiftet om du beställer före 7 december.