Växthus

Nya skatteregler 1 juli 2016

Nya skatteregler 1 jul 2016 – har du koll?

Från och med 1 juli gäller nya regler för energiskatt. Observera att om ni har kunder som är växthus kan dessa ej längre köpa med skattebefrielse från leverantören. Eventuell skattebefrielse måste de själva ansöka om till Skatteverket.

Läs mer nedan.


Nyheter inom bränsleskatt, 1 juli 2016

På grund av EU:s regler om så kallat statligt stöd ändras reglerna för energi- och koldioxidskatt. Den 1 juli 2016 införs nya bestämmelser om vad som krävs för att få vissa skattebefrielser för energiskatterna på bränsle.

Regeländringen berör bland annat följande helt eller delvis skattebefriade verksamheter:

 • Yrkesmässigt jordbruk-, skogsbruk- eller vattenbruk
 • Tillverkande industriföretag
 • Värme- och kraftvärmeproducenter
 • Yrkesmässig växthusodling
 • Förbrukning av biobränslen för uppvärmning
 • Gruvindustri
 • Den som för in eller importerar biodrivmedel
 • Produktion av biodrivmedel

Regeländringen innebär bland annat följande förändringar:

 • Rätten till avdrag och återbetalning av skatten gäller bara om du inte är i ekonomiska svårigheter.
 • Om du söker återbetalning som sammanlagt uppgår till ett visst belopp per kalenderår måste även vissa statistikuppgifter lämnas till Skatteverket för att få skattebefrielse.
 • Om du är godkänd som upplagshavare, registerad varumottagare eller lagerhållare ska du lämna uppgifter om företagets storlek, inom vilken region och sektor verksamheten bedrivs senast den 1 mars 2017. Om du ansöker om godkännande efter den 1 juli 2016 ska du lämna uppgifterna i din ansökan.
 • Om du bedriver yrkesmässig växthusodling försvinner möjligheten att vara skattebefriad förbrukare och därmed ta emot bränsle med nedsatt skatt vid inköpet. Du kommer i stället att kunna söka återbetalning av skatten i efterhand. Denna ansökan ska lämnas elektroniskt för kvartal som omfattar tid efter utgången av 2016. Är du godkänd som upplagshavare, registerad varumottagare eller lagerhållare gör du avdrag i din deklaration för energiskatt.
 • Om du deklarerar energiskatt på el kan du inte längre göra avdrag för skatt på bränsle för framställning av skattepliktig el. Om du deklarerar energiskatt på bränsle kan du i stället göra motsvarande avdrag i bränsledeklarationen. I annat fall ansöker du om återbetalning av skatten i efterhand.
 • Avdragsrätten slopas när det gäller skatt på vissa biobränslen (bränslen som utgörs av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter och som utgör icke-syntetisk metanol, Fame eller biogas) som en skattskyldig sålt som bränsle för uppvärmning till en stödmottagare. Skattebefrielsen åstadkoms i stället genom att förbrukaren av bränslet ges rätt att ansöka om återbetalning.

Mer information om de nya statstödskraven hittar du här: