OLJA & DIESEL ONLINE BESTÄLL HÄR »
RING OSS: 0371-58 75 70

NYHETER

Regeringen har i budgetpropositionen inför 2016 föreslagit ett antal förändringar bland andra skattehöjningar på drivmedel. Energiskatten på den fossila delen i bensin och diesel höjs med 43 öre respektive 48 öre detta enligt tidigare förslag. Utöver detta har regeringen nu också lagt ytterligare förslag på höjning med 4 öre på bensin och 5 öre på diesel. Totalt blir…

Hur ser tillgång och efterfrågan ut just nu och vad är det som styr oljepriset? Från att vi i början på 2000-talet haft en bristsituation i det närmaste på råolja med kraftigt stigande priser verkar det nu finnas nästan obegränsat med olja. Detta har medfört att priserna sjunkit rejält under det senaste året. En av anledningarna…

Page 4 of 4 1 2 3 4
© 2018 Svenska Oljebolaget AB – När kvalité & service går först!