produkter

Svenska Oljebolaget har ett brett utbud av bränsleprodukter och vi strävar efter att alltid kunna tillgodose våra kunder med de produkter som efterfrågas oavsett varumärke. Alla produkter är garanterade av våra leverantörer att uppfylla högsta kvalitet och svensk miljöstandard.

Vi eftertraktar att hålla oss á jour med den ständigt föränderliga produktfloran på marknaden och arbetar kontinuerligt med att säkra tillgång därtill åt våra kunder.

Diesel

Diesel är det vanligaste motorbränslet för tyngre fordon som lastbilar, traktorer och entreprenadmaskiner.

Dagens miljötänk har inneburit en rekordartad utveckling av diesel med olika biologiska iblandningar för att reducera koldioxidutsläppen.

Vilken diesel passar dig bäst?

Bensin

Bensin vi levererar uppfyller högsta miljöklass i Sverige (MK1) som ger optimal effekt i motorn, rätt prestanda och livslängd, samt möjliggör effektiv avgasreningsteknik.

Sedan 2004 innehåller i princip all bensin som säljs upp till 5% förnybar etanol för att minska åtgång och reducera utsläpp av fossil koldioxid.

ELDNINGSOLJA

Eldningsolja är en petroleumprodukt avsedd för att förbrännas för värme, ljus eller för att driva en motor.

Oljan är märkt med en grön färg vilket innebär lågbeskattning och får därför inte förse motordrivna fordon med bränsle. Vissa näringar har rätt till återbetalning av skatt eller kan köpa den helt skattefri. Vad gäller för dig?

SMÖRJMEDEL

Vare sig du är lantbrukare, skogsbrukare eller inom entreprenad ser vi till att just de oljor du behöver finns tillgängliga oavsett varumärke.

Hämta själv eller får det utkört med bränsleleveransen så slipper du en extra fraktkostnad.

KEM & MILJÖBENSIN

Vare sig du behöver gräsklipparbensin eller spolarvätska så hittar du det behöver hos oss både i mindre behändiga konsumentförpackningar men också större dunkar.

Vi har även AdBlue, avfettningsmedel och en mängd andra fordonsprodukter.

MILJÖ

Ett fossilfritt Sverige är ännu bara en utopi men vi är på god väg. Gör som Svenska Oljebolaget och följ med på den spännande resan.

Vi erbjuder redan idag en mängd produkter som dramatiskt minskar din miljöpåverkan utan att du för den skull behöver ta till apostlahästarna.

Med vårt tankkort i fickan kan du färdas tryggt över hela Sverige!