shutterstock_368610767

Reduktionsplikt fortsätter 2019

På bensinsidan är det lugnare och mer förutsägbart. Inblandningen av etanol i bensin fortsätter som tidigare och volymerna av bensin från förnybar råvara är fortfarande låga.

Nyligen kom också regeringens besked om den förväntade förordningen om definitionen av avfallsprodukt alternativt samprodukt. Förordningen som träder i kraft 1 juli 2019 har ändrats så att vissa råvaror inte längre klassificeras som restprodukt, då man lagt till ekonomiska kriterier för vad som kan anses vara en restprodukt. Om en råvara inte längre anses vara restprodukt eller avfall ställs krav på spårbarhet hela vägen till odlingen. Den uttalade udden i förordningen är riktad mot PFAD.

Då denna råvara inte i någon större utsträckning har spårbarhet idag kommer den därmed inte kunna användas i Sverige efter 1 juli 2019. PFAD användes som råvara till 39 % av HVO-volymen under 2017. Även andra råvaror kan drabbas så som exempelvis teknisk majsolja som användes i 4 % av volymerna under 2017. Då PFAD och teknisk majsolja anses vara restprodukter idag och därmed har hög koldioxidreducerande förmåga kommer det leda till en ökning av volymerna för att leva upp till kraven för 2019. Detta ska läggas till höjningen av reduktionsplikten med 0,7 % från 19,3 till 20,0 för diesel.

Källa: Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet

Reduktionsplikt fortsätter 2019

På bensinsidan är det lugnare och mer förutsägbart. Inblandningen av etanol i bensin fortsätter som tidigare och volymerna av bensin från förnybar råvara är fortfarande

Read More »