trädsomskakarhand3

Svenska Oljebolaget växer

I ett led att växa och stärka vår position på drivmedelsmarknaden kan vi med glädje förmedla att Svenska Oljebolaget den 1:a augusti 2016 förvärvade det Borås-bördiga företaget Paroy Energi AB.

Paroy Energi är en aktör med hög kompetens och djup lokal förankring i Borås och Sjuhäradsområdet. De kommer att fortsätta utveckla sin affärsmodell och varumärke och drivas från eget nybyggt kontor och lager i Borås där de sysselsätter tolv medarbetare. Hans Pareus (tidigare delägare) kommer att vara VD i bolaget vilket borgar för fortsatt trygghet och kontinuitet för såväl personal som kunder i regionen.

Försäljningen uppgår till ca 37 tusen kubikmeter drivmedel och transporterna sker huvudsakligen med de fyra egna tankbilarna. Förvärvet ger både Svenska Oljebolaget och Paroy Energi en rad synergier som gynnar våra kunder och främjar miljön inte minst genom transportsamarbetet. Vi har redan idag snabba och säkra leveranser men har nu möjlighet att effektivisera och markant minska transportavstånden än mer.

Tack vare Svenska Oljebolagets och Paroy Energis samlade uppbyggda kompetens och breda kontaktnät är vi dessutom övertygade om att vi blir en ännu starkare leverantör som står redo och väl rustade att möta framtidens krav. Vi följer noga utvecklingen av nya produkter som introduceras på marknaden och har säkrat tillgång till de produkter som eftertraktas. Det kan både kunden och vi känna oss trygga med.

Svenska Oljebolaget växer

I ett led att växa och stärka vår position på drivmedelsmarknaden kan vi med glädje förmedla att Svenska Oljebolaget den 1:a augusti 2016 förvärvade det Borås-bördiga företaget Paroy

Read More »