OLJA & DIESEL ONLINE BESTÄLL HÄR »
RING OSS: 0371-58 75 70

Råolja har bildats under hundratals miljoner år. Den bildas fortfarande men inte tillnärmelsevis fort nog för att kompensera den mängd vi i dag förbrukar. Oljan bildas genom nedbrytning av kolhydrater, proteiner och fetter från döda djur och växter som sedan sjunker till havsbotten och begravs under mängder av slam och lera. Sedan utsätts dessa djur…

© 2018 Svenska Oljebolaget AB – När kvalité & service går först!