OLJA & DIESEL ONLINE BESTÄLL HÄR »
RING OSS: 0371-58 75 70

I ett led att växa och stärka vår position på drivmedelsmarknaden kan vi med glädje förmedla att Svenska Oljebolaget den 1:a augusti 2016 förvärvade det Borås-bördiga företaget Paroy Energi AB. Paroy Energi är en aktör med hög kompetens och djup lokal förankring i Borås och Sjuhäradsområdet. De kommer att fortsätta utveckla sin affärsmodell och varumärke och drivas från eget…

SPBI har utifrån regeringens höstbudget räknat på vad de planerade skattehöjningarna från januari 2017 på drivmedel innebär. Skattehöjningen av koldioxid- och energiskatt på bensin från och med januari 2017 innebär att skatten på bensin höjs med 23,8 öre per  liter inklusive moms. Skattehöjningen av koldioxid- och energiskatt på diesel från och med januari 2017 innebär…

© 2018 Svenska Oljebolaget AB – När kvalité & service går först!