Bränslebytet/Reduktionsplikten är här!

Fakta om reduktionsplikten Den nya lagen som trädde i kraft den 1:a juli 2018 innebär att vi under resten av 2018 skall ha en växthusgasreduktion på 19,3% i diesel och 2,6% i bensin – detta gäller allt bränsle som används till drivmedel. Reduktionen beräknas utifrån att de biodrivmedel som blandas in skall reducera de fossila …

Bränslebytet/Reduktionsplikten är här! Läs mer »