OLJA & DIESEL ONLINE BESTÄLL HÄR »
RING OSS: 0371-58 75 70

På en månad har priset på Brent råolja sjunkit med ca 15 $/fat. Från 80 till 65 och priset på bensin och även diesel har sjunkit motsvarande. Som vanligt är bilden komplex, men en sak som är tydlig är att fokus har skiftat från i huvudsak tillgång till i huvudsak efterfrågan. OPEC:s och Rysslands m.fl….

Råoljepriserna steg under tisdagen till 82,55 dollar per fat, den högsta nivån på fyra år, detta på grund av förväntat motstånd från OPEC och Ryssland att höja produktionen för att jämna ut den förväntade nedgången i oljeproduktionen som sanktionerna mot Iran förväntas medföra. I ett tal för FN uppmanade USA:s president Donald Trump att OPEC-länderna…

Det är nu 8 år sedan dåvarande miljöministern Andreas Carlgren myntade visionen fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Därefter har två statliga utredningar definierat det till en 80 respektive 70 procentig minskning av växthusgaserna från transportsektorn till 2030. Till dags dato har vi nått runt de 15 % som användningen av biodrivmedel medför. När nu EU-kommissionen sätter käppar…

Nedan ser du avdrags- och återbetalningsregler för 2017 enligt Skatteverket. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller om vi kan vara till hjälp.

Råolja har bildats under hundratals miljoner år. Den bildas fortfarande men inte tillnärmelsevis fort nog för att kompensera den mängd vi i dag förbrukar. Oljan bildas genom nedbrytning av kolhydrater, proteiner och fetter från döda djur och växter som sedan sjunker till havsbotten och begravs under mängder av slam och lera. Sedan utsätts dessa djur…

Hur ser tillgång och efterfrågan ut just nu och vad är det som styr oljepriset? Från att vi i början på 2000-talet haft en bristsituation i det närmaste på råolja med kraftigt stigande priser verkar det nu finnas nästan obegränsat med olja. Detta har medfört att priserna sjunkit rejält under det senaste året. En av anledningarna…

© 2018 Svenska Oljebolaget AB – När kvalité & service går först!