Petroleum, arrow down (on white background,done in 3d)

Sjunkande oljepris

OPEC:s och Rysslands m.fl. frivilliga begränsning av produktionen, sanktionerna mot Iran, förde upp priset till de ca 80 $ vi såg för en vecka sedan. Därefter har priset sjunkit kraftigt och snabbt. Initialt låg USA:s beslut att tillåta några länder att köpa från Iran under en tid bakom en första prisnedgång, men nedgången tog fart när IEA:s prognos om en minskning av efterfrågeökningen för slutet av 2018 och 2019 på försiktiga 0,1 mbd (miljoner fat per dag) dök upp. Därefter har tveksamheter kring den globala ekonomiska utvecklingen ökat farten. Sämre siffror från Tyskland och USA samt den demokratiska segern i representanthuset har ökat på farhågor om ekonomin. Då Saudiarabien ventilerat att nivån mellan 70 – 80 $/fat var en bra nivå är det inte omöjligt att man kommer att försöka få OPEC, Ryssland m.fl. att gå med på ytterligare minskning. Det återstår att se. Nästa OPEC-möte är 3 december.

IEA rapporterade för oktober att produktionen var rekordhög i Ryssland, Saudiarabien och USA vilket mer än väl kompenserade för Irans och Venezuelas minskningar. Även i oktober uppgick produktionen till mer än magiska 100 mbd även om genomsnittet för 2018 beräknas stanna just under. Även med den något lägre efterfrågeökningen nästa år förväntas 3 av fyra kvartal ligga över 100 och året som genomsnitt på 100,6 mbd.

Källa: Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet

Sjunkande oljepris

OPEC:s och Rysslands m.fl. frivilliga begränsning av produktionen, sanktionerna mot Iran, förde upp priset till de ca 80 $ vi såg för en vecka sedan.

Read More »