Vågskåloljadollar

Världsläget & Oljepriset

Hur ser tillgång och efterfrågan ut just nu och vad är det som styr oljepriset?

Från att vi i början på 2000-talet haft en bristsituation i det närmaste på råolja med kraftigt stigande priser verkar det nu finnas nästan obegränsat med olja. Detta har medfört att priserna sjunkit rejält under det senaste året.

En av anledningarna till dagens stora utbud av produkter var att det höga oljepriset i början av 2000-talet skapade lönsamhet i dyra exploateringar som till exempel den amerikanska skifferoljan (sk fracking). Det resulterade i mer produktion än efterfrågan vilket i sin tur har medfört fallande priser. Ett lägre råoljepris har naturligtvis lett till sjunkande investeringar samt tvingat oljeföretagen att bli mer kostnadseffektiva och öka sin produktivitet.

OPEC som brukar vara prisindikator genom att styra volymerna för att få upp priserna har denna gång valt att inte minska sin produktion. De flesta bedömare tror att detta beror på att OPECs marknadsandel av världshandeln sjunkit under de senaste åren. OPEC önskar naturligtvis att återta en ledande roll i spelet om olja. Så länge detta maktspel pågår och att utbudet av råolja på världsmarknaden är större än efterfrågan är det inget som tyder på att priserna skulle stiga avsevärt i det korta tidsperspektivet. Samtidigt har vi blivit överaskade förr av händelser som inte kunnat förutspås.

Det som talar emot ett fortsatt lågt råoljepris är att många av de oljeproducerande länderna nu har svårt att få sin ekonomi i balans. Detta gäller inte enbart de mindre länderna som Venezuela, Mexico, m.fl. utan även många länder på den arabiska halvön och inte minst världens största oljeproducent Saudiarabien. Skulle OPEC återigen enas och minska sina kvoter och på så sätt få priserna att stiga kan detta naturligtvis att bli kännbart för den redan bräckliga världsekonomin. För konsumenterna i Sverige kan detta bli dubbelt kännbart med både oljeprishöjning och de kraftiga skattehöjningar som nu ligger på riksdagens bord.

Världsläget & Oljepriset

Hur ser tillgång och efterfrågan ut just nu och vad är det som styr oljepriset? Från att vi i början på 2000-talet haft en bristsituation

Read More »